Czas odczytywania oświadczeń i zgód nie będzie wliczany do czasu trwania zgłaszanych rozmów

gym label design,vector illustration eps10 graphic

Z uwagi na zaistniałe na rynku nowe wymagania w zakresie obowiązków informacyjnych w marketingu telefonicznym, Rada Programowa konkursu Telemarketer Roku 2016 informuje, że w ramach oceny formalnej, przy analizie długości trwania rozmowy zgłoszonej do konkursu, do wskazanego w Regulaminie limitu 20 minut (§4. art. 4a iv punkt 3 Regulaminu) nie będzie wliczany czas odczytywania oświadczeń i treści zgód konsumenta.