Nagroda Specjalna Czat

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB w 11. edycji konkursy Telemarketer Roku postanowiło przyznać Nagrodę Specjalną "Czat", której celem jest promocja najlepszych standardów komunikacji z klientami prowadzonej za pośrednictwem internetowych kanałów kontaktu.

W ramach Konkursu Specjalnego oceniane będą rozmowy prowadzone przez internetowe kanały kontaktu tj. czat, Messenger, Skype itp.


Aby wziąć udział w Konkursie Specjalnym, należy zgłosić trzy zapisy konwersacji jednego konsultanta. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń do Konkursu Specjalnego są dostępne w zakładce Warunki udziału

Zgłoszenia nadesłane w Konkursie Specjalnym będą podlegały trzy etapowej ocenie:

I etap  – weryfikacja poprawności zgłoszeń zgodnie z Regulaminem oraz Zasadami przyznawania nagrody specjalnej w kategorii "Czat";

II etap  – ocena nadesłanych konwersacji w oparciu o arkusz ocen opracowany przez Jury;

III etap  – bezpośrednia ocena Uczestników, zakwalifikowanych w II etapie konkursu do dalszego w nim udziału, składająca się z:

  • 2 symultanicznych  rozmów symulacyjnych według scenariuszy opracowanych przez Jury, prowadzonych przez internetowy kanał kontaktu oraz
  • indywidualne rozmowy Jury z Uczestnikami, w czasie których Uczestnicy dokonają autoprezentacji;

Zgłoszenia do Konkursu Specjalnego przyjmowane będą w terminie od 4 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.


Opłata za zgłoszenie wynosi 499,00 zł netto za każdego zgłoszonego Uczestnika.