Gala – Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

KIM JESTEŚMY?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres stowarzyszenie@smb.pl lub prześlesz list na adres: „Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

 1. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W naszej codziennej działalności zajmujemy się organizowaniem różnorodnych imprez, wydarzeń, konferencji czy spotkań, które mają na celu promowanie naszego Stowarzyszenia. Jeśli bierzesz w nich udział z własnej inicjatywy to Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w tym wydarzeniu.

W przypadku, gdy bierzesz udział w wydarzeniach przez nas organizowanych jedynie w charakterze osoby towarzyszącej, to Twoje dane kontaktowe przekazywane są nam przez partnerów danego wydarzenia lub uczestników. Są to podmioty, które chcą, abyś pojawił się na danej imprezie i wskazali Ciebie jako swoją osobę towarzyszącą.

Na organizowane przez nas wydarzenia zapraszamy również fotografów i kamerzystów. Może się więc zdarzyć, że Twój wizerunek zostanie utrwalony na zdjęciu lub filmie z wydarzenia.

 1. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane przetwarzamy w celu zorganizowania danego wydarzenia. Przede wszystkim są one nam potrzebne, kiedy przygotowujemy imienne zaproszenia, które wysyłamy do uczestników i zaproszonych przez nich gości. Możemy również tworzyć listę uczestników danego wydarzenia lub przygotowywać imienne identyfikatory.

Twój wizerunek utrwalony na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia wykorzystujemy po to, aby później przygotować foto– lub wideorelację z ich przebiegu, którą możemy udostępnić, np. na naszej stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.

 1. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy przede wszystkim Twoje dane kontaktowe, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, ale również Twój wizerunek, jeśli zostanie on utrwalony na zdjęciu lub filmie z wydarzenia. Dzięki tym informacjom możemy przekazać Ci szczegóły organizowanych przez nas wydarzeń, w których bierzesz udział.

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzamy dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby organizować różnorodne wydarzenia i publikować relacje z nich, a przez to promować i nieustannie polepszać naszą działalność.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane przetwarzamy przez okres niezbędny do zorganizowania danego wydarzenia. Po tym czasie Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Twoich danych osobowych, jednak łącznie nie dłużej niż 5 lat.

Zdjęcia i filmy, które zostały wykonane podczas wydarzeń przechowujemy przez okres 3 lat od dnia zakończenia wydarzenia.

 1. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zorganizowania i zabezpieczenia organizowanego przez nas wydarzenia. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające działalność Stowarzyszenia. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to nasi podwykonawcy:

 1. firmy kurierskie, za pośrednictwem których realizujemy wysyłkę zaproszeń na wydarzenia;
 2. podmioty, które udostępniają nam powierzchnie użytkowe do zorganizowania wydarzeń, np. hotele;
 3. podmioty świadczące dla nas usługi fotograficzne i wideofilmowania, prawne oraz IT, które wspierają nas w organizacji wydarzeń.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 1. JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 2. prawo do poprawiania danych
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 4. prawo do żądania usunięcia danych
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: stowarzyszenie@smb.pl lub listownie na adres: „Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

9.   CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz złożyć wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w sytuacji, gdy mamy w tym prawnie uzasadniony interes.

Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail stowarzyszenie@smb.pl lub listownie na adres: „Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.