Jak usunąć stronę z wyszukiwarki Google – na kilka sposobów

Jak usunąć stronę z wyszukiwarki Google

Proces usunięcia strony z wyszukiwarki Google może potrwać od kilku godzin do kilku dni, w zależności od ilości treści na stronie i jej popularności. Warto pamiętać, że usunięcie strony z wyszukiwarki Google nie oznacza całkowitego usunięcia jej z Internetu. Aby całkowicie usunąć stronę, należy skontaktować się z właścicielem domeny lub hostingodawcą i poprosić o usunięcie strony z serwerów.

Pozycjonowanie strony może wymusić na specjaliście SEO potrzebę usunięcia pojedynczych adresów URL lub grupy adresów z wyszukiwarki – poniżej kilka sposób jak to zrobić.

Spory manual Google o usuwaniu stron z wyszukiwarki: https://support.google.com/webmasters/answer/9689846?hl=pl

Usuwanie strony za pomocą Google Search Console

Aby usunąć stronę lub adres URL z wyszukiwarki Google musisz posiadać dostęp właścicielski do Search Console. Na innym poziomie dostępu nie ma możliwości skorzystania z tego narzędzia.

Możesz też skorzystać z tego formularza: https://search.google.com/search-console/remove-outdated-content

1. Zaloguj się do swojego konta w Google Search Console.

2. W lewym menu wybierz zakładkę „Indeksowanie” i następnie opcję „Usunięcia”.

3. Wciśnij przycisk „NOWA PROŚBA”

4. W polu „Wpisz URL” wpisz adres URL strony, którą chcesz usunąć z wyszukiwarki i wcisnąc przycisk NASTĘPNE

5. Następnie pojawi się ekran na którym musisz potwierdzić prośbę o usunięcie i klikasz „Prześlij prośbę”.

Po wysłaniu żądania usunięcia strona powinna zostać usunięta z wyników wyszukiwania Google w ciągu kilku dni. Pamiętaj, że usunięcie strony z wyszukiwarki nie oznacza usunięcia samej strony z Internetu, a jedynie z wyników wyszukiwania.

Pomocny manual z Google: https://support.google.com/sites/answer/98216?hl=pl

Jak usunąć stronę z wyszukiwarki Google za pomocą NOINDEX

META NOINDEX to znacznik HTML, który można umieścić w nagłówku strony internetowej, aby zablokować jej indeksowanie przez wyszukiwarki internetowe, takie jak Google. Aby usunąć stronę z wyszukiwarki Google za pomocą META NOINDEX, należy:

 1. Znajdź plik kodu HTML strony, którą chcesz usunąć z wyszukiwarki.
 2. W sekcji nagłówka strony umieść znacznik META NOINDEX, np.: <meta name=”robots” content=”noindex”>
 3. Zapisz zmiany w pliku HTML i załaduj stronę ponownie na swój serwer.

Po załadowaniu strony z znacznikiem META NOINDEX na serwer, Google powinien w ciągu kilku dni usunąć ją z wyników wyszukiwania. Pamiętaj, że znacznik META NOINDEX jest skuteczny tylko w przypadku indeksowania strony przez Google, więc jeśli strona jest indeksowana przez inne wyszukiwarki, może nadal pojawiać się w ich wynikach wyszukiwania.

Przeczytaj:  Jak sprawdzić ruch na stronie internetowej?

Usuwanie za pomocą kodu odpowiedzi 404 oraz 410

Kod odpowiedzi HTTP 404 oznacza, że serwer nie może znaleźć żądanej strony lub zasobu. W przypadku kodu 404 strona jest dostępna, ale serwer nie może znaleźć jej w odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Kod odpowiedzi HTTP 410 oznacza, że żądany zasób został trwale usunięty i nie będzie już dostępny na serwerze. W przypadku kodu 410 strona nie jest już dostępna i serwer informuje o tym użytkownika.

Aby usunąć stronę z wyszukiwarki Google za pomocą kodu 404 lub 410, należy najpierw zalogować się do swojego konta w Google Search Console i wybrać opcję „Indeksowanie” w górnym menu. Następnie należy wybrać opcję „Usunąć URL” i wpisać adres URL strony, którą chcesz usunąć. Następnie należy wybrać odpowiedni kod odpowiedzi: 404 lub 410, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij żądanie usunięcia”. Po wysłaniu żądania strona powinna zostać usunięta z wyników wyszukiwania w ciągu kilku dni.

Różnica pomiędzy kodami 404 i 410 polega na tym, że kod 404 oznacza, że strona jest dostępna, ale nie może zostać znaleziona przez serwer, natomiast kod 410 oznacza, że strona została trwale usunięta i nie jest już dostępna na serwerze. W przypadku kodu 410 serwer informuje użytkownika o tym, że strona nie jest już dostępna, podczas gdy kod 404 nie informuje o tym użytkownika.

Googlebot, czyli robot wyszukiwarki Google, może nadal odwiedzać stronę zwracającą kod odpowiedzi HTTP 404 przez pewien okres czasu, nawet jeśli strona została usunięta lub zmieniona. Jest to związane z mechanizmem działania wyszukiwarki, która regularnie sprawdza i indeksuje strony internetowe, aby móc dostarczać aktualne wyniki wyszukiwania.

Jeśli chcesz, aby Googlebot przestał odwiedzać stronę zwracającą kod 404, możesz skorzystać z Google Search Console i wysłać żądanie usunięcia strony z wyników wyszukiwania. W ten sposób robot wyszukiwarki zostanie poinformowany o tym, że strona została usunięta lub zmieniona i nie powinien jej już odwiedzać. Pamiętaj jednak, że proces usuwania strony z wyników wyszukiwania może zająć kilka dni, więc Googlebot może nadal odwiedzać stronę przez ten okres.

Jak usunąć adres URL z wyszukiwarki Google za pomocą pliku robots.txt

Aby usunąć adres URL z wyszukiwarki Google za pomocą pliku robots.txt, należy:

 1. Zalogować się do swojego konta w Google Search Console.
 2. W górnym menu wybrać zakładkę „Ruch” i następnie opcję „Robots.txt Tester”.
 3. W polu „Adres URL do sprawdzenia” wpisać adres URL strony, którą chcesz usunąć z wyszukiwarki.
 4. W polu „Dodaj instrukcję dla pliku robots.txt” wpisać kod instrukcji, który zabrania robotowi wyszukiwarki odwiedzania strony. Kod ten powinien wyglądać następująco: „User-agent: Googlebot Disallow: /”.
 5. Kliknij przycisk „Test instrukcje pliku robots.txt”, aby sprawdzić, czy kod działa poprawnie.
 6. Jeśli test zakończy się sukcesem, kliknij przycisk „Zapisz instrukcje pliku robots.txt”, aby zapisać zmiany.
Przeczytaj:  Renderowanie strony www w Google - co to jest i co się za tym kryje?

Po zapisaniu instrukcji pliku robots.txt robot wyszukiwarki Google będzie zabraniał odwiedzania strony o podanym adresie URL. Pamiętaj jednak, że proces usuwania strony z wyników wyszukiwania może zająć kilka dni, więc strona może nadal pojawiać się w wynikach wyszukiwania przez ten okres. Aby usunąć stronę szybciej, możesz skorzystać z Google Search Console i wysłać żądanie usunięcia strony z wyników wyszukiwania.

Manual na ten temat pod adresem: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots/submit-updated-robots-txt?hl=pl

Usuwanie strony za pomocą przekierowania 301

Przekierowanie 301 jest to sposób na przekierowanie ruchu z jednej strony na inną za pomocą kodu odpowiedzi HTTP. Przekierowanie 301 oznacza, że strona została trwale przeniesiona na nowy adres URL i wszystkie odnośniki do starego adresu powinny być przekierowywane na nowy adres.

Przekierowanie 301 ma duży wpływ na indeksowanie strony w Google. Gdy Googlebot odwiedzi stronę z przekierowaniem 301, zostanie ono zarejestrowane jako trwałe przeniesienie strony i Google zacznie indeksować stronę pod nowym adresem URL. Dzięki temu w wynikach wyszukiwania zostanie wyświetlona nowa strona z nowym adresem URL, a stara strona zostanie usunięta z indeksu.

Przekierowanie 301 jest szczególnie ważne w przypadku usuwania stron z wyników wyszukiwania, ponieważ pozwala na przekierowanie ruchu z usuniętej strony na inną stronę, która ma być wyświetlana w wynikach wyszukiwania. W ten sposób można zapewnić ciągłość działania strony i uniknąć utraty ruchu oraz pozycji w wynikach wyszukiwania.

Ważne: stary adres URL może być widoczny przez wiele tygodni po zastosowaniu przekierowania 301 zanim Google go wyindeksuje.

Usunięcie adresu URL z indeksu Google za pomocą tagu canonical

Tag canonical (znacznik kanoniczny) to znacznik HTML, który wskazuje wyszukiwarce, która strona jest głównym źródłem danej treści. Tag canonical pozwala uniknąć problemu duplikacji treści, który może wpływać negatywnie na indeksowanie strony w Google.

Gdy wyszukiwarka indeksuje stronę internetową, sprawdza również inne strony zawierające tę samą treść. Jeśli wiele stron zawiera tę samą treść, wyszukiwarka może mieć trudność z określeniem, która strona jest głównym źródłem tej treści i może zdecydować się na indeksowanie wszystkich stron z tą samą treścią. To z kolei może prowadzić do niższej pozycji strony w wynikach wyszukiwania.

Przeczytaj:  Co to jest Google Lens?

Tag canonical pozwala uniknąć tego problemu, ponieważ wskazuje wyszukiwarce, która strona jest głównym źródłem danej treści. W ten sposób wyszukiwarka wie, która strona powinna zostać indeksowana i wyświetlona w wynikach wyszukiwania, a inne strony z tą samą treścią są pomijane.

Tag canonical jest szczególnie przydatny w przypadku stron internetowych, które posiadają wiele różnych adresów URL z tą samą treścią, takich jak strony z filtrami lub sortowaniem, strony z różnymi parametrami w adresie URL itp. Dzięki tagowi canonical wyszukiwarka wie, która strona jest głównym źródłem treści i może ją indeksować, a inne strony są pomijane.

Ważne: tag canonical nie jest dyrektywa bezwzględną i Google go zignorować. Dzieje się tak wtedy gdy dana podstrona zostanie przez Google uznana za bardziej wartościową niż ta, która jest wskazana w tagu canonical.

Czy warto wyindeksowywać stronę z Google?

Można skorzystać z powyższych opcji wyindeksowania strony z Google dla następujących przykładowych przypadków:

 1. Duplikacja treści – jeśli na stronie znajdują się treści, które są identyczne lub bardzo podobne do treści z innych stron internetowych, wyszukiwarka może mieć trudność z określeniem, która strona jest głównym źródłem tej treści i może zdecydować się na wyindeksowanie wszystkich stron z tą samą treścią np. stosując canonical.
 2. Kanibalizacja na słowa kluczowe – jeśli na stronie znajdują się treści, które konkurują z innymi treściami na te same lub podobne słowa kluczowe, wyszukiwarka może mieć trudność z określeniem, która strona powinna być wyświetlana w wynikach wyszukiwania np. lepiej wykonując optymalizacją onsite dla podstrony, na której nam zależy lub wyindeksować stronę kanibalizującą
 3. Stare i zdezaktualizowane treści – jeśli na stronie znajdują się treści, które są nieaktualne lub nieodpowiadają aktualnym potrzebom użytkowników, wyszukiwarka może zdecydować się na wyindeksowanie strony, ponieważ treści te nie są już wartościowe dla użytkowników.

Warto pamiętać, że proces usuwania strony z wyników wyszukiwania może zająć kilka dni do nawet kilkunastu tygodni – wpływ ma na to m.in. wielkość serwisu. Warto pamiętać, że usunięcie strony z wyników wyszukiwania nie usuwa samej strony z Internetu, a jedynie uniemożliwia jej wyświetlenie w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google.

Pytania dotyczące usuwania strony z Google

Jak usunąć stronę z wyszukiwarki Google?

Można to zrobić na wiele sposób np. z poziomu Search Console, przekierowanie, tagiem NOINDEX czy fizycznym usunięciem podstrony kodem 404 lub 410.

Czy usunięcie strony z wyszukiwarki Google usuwa również samą stronę z Internetu?

Nie, usunięcie strony z wyszukiwarki Google nie usuwa samej strony z Internetu. Usunięcie strony z wyników wyszukiwania uniemożliwia jedynie jej wyświetlenie w wynikach wyszukiwania.

Czy przekierowanie 301 pomoże usunąć stronę z wyników wyszukiwania?

Tak, przekierowanie 301 pozwala przekierować ruch z usuniętej strony na inną stronę, co może pomóc usunąć stronę z wyników wyszukiwania. Ale skutek będzie widoczny nawet po kilkunastu tygodniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *