Jury konkursu Telemarketer Roku 2016

Rada Programowa konkursu Telemarketer Roku 2016 ogłosiła skład Jury ósmej edycji konkursu. Wybór nie był łatwy, ponieważ aż 35 osób zgłosiło swoją kandydaturę. Jest to dokładnie 60% wzrost liczby zgłoszeń w stosunku do ubiegłorocznej edycji. Ten wyniki pokazuje, że konkurs cieszy się co raz większą popularnością wśród przedstawicieli branży call/contact center. Do udziału w pracach Jury aplikowało nieznacznie więcej kobiet (20) niż mężczyzn (15). Najwięcej kandydatów reprezentowało sektor bankowy (12 zgłoszeń) oraz firmy szkoleniowo-doradcze (7 zgłoszeń). Martwi niestety niewielka liczba zgłoszeń od przedstawicieli outsourcing cc – tylko 4 osoby reprezentowały tę część branży.

SMB przewiduje, że tym roku zostanie pobity kolejny rekord liczby zgłoszeń konsultantów, dlatego podjęto decyzję o zwiększeniu Jury i powołaniu aż 18 jego członków. Na Przewodniczącego zespołu, który będzie odpowiedzialny za ocenę zgłoszeń i wybór najlepszych telemarketerów nominowany został Michał Karzel, który pełnił już tę funkcję w zeszłym roku.

Rada Programowa konkursu TelemarketerRoku 2016 powołała Jury w następującym składzie:

skład Jury

Więcej informacji o Jurorach tegorocznej edycji konkursu w zakładce Jury