Kapituła

RADA PROGRAMOWA  powołana została przez zarząd Polskiego Stowarzyszenie Marketingu SMB. Do grona członków Rady Programowej należą przedstawiciele polskich firm, funkcjonujących w branży call i contact center. Są to znakomici specjaliści z długoletnim doświadczeniem, a przede wszystkim profesjonaliści, którym zależy na podnoszeniu standardów jakości w branży cc.
Rolą Rady Programowej jest:

  • opracowanie zasad Konkursu, w tym Regulaminu, w szczególności poprzez opracowanie kryteriów oceny zgłoszonych uczestników Konkursu;

  • weryfikacja przestrzegania zasad Konkursu oraz bieżące rozstrzyganie sytuacji zaistniałych w związku z przeprowadzaniem Konkursu;

  • powołanie Jury Konkursu.


JURY zostało powołane przez członków Rady Programowej. W Jury zasiadają eksperci rynku call i contact center, na co dzień odpowiadający za szkolenia i jakość pracy telemarketerów.
Jury odpowiada za:

  • prawidłową ocenę przyjętych w Konkursie zgłoszeń;

  • odpowiada za wybór zwycięzców w poszczególnych kategoriach w ramach konkursu Telemarketer Roku.