Podsumowanie zgłoszeń do konkursu Telemarketer Roku 2018

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB po raz 10 przeprowadza konkurs Telemarketer Roku, w którym nagradzani są wybitni konsultanci telefoniczni. Od ponad 30 firm zaangażowanych w konkurs wpłynęło łącznie 171 zgłoszeń. O tytuł Telemarketera Roku 2018 ubiegać się będzie 165 uczestników.

W konkursie bierze udział 113 kobiet i 52 mężczyzn. Najpopularniejsze imię wśród konsultantek to Paulina, a wśród konsultantów – Krzysztof. Najwięcej uczestników obejmuje stanowiska Specjalista (66 osób) i Konsultant (53 osoby).

Największa liczba – 99 zgłoszeń wpłynęło od firm związanych z branżą finansową. Dużym zaangażowaniem w konkurs wykazały się również telekomy i dostawcy energii (28 zgłoszonych uczestników) oraz usługowe call i contact center (19 zgłoszeń).

W 10. edycji konkursu Telemarketer Roku konsultanci mogli zostać zgłoszeni do 8 kategorii: Obsługa klienta, Helpdesk dla klientów, Helpdesk wewnętrzny, Sprzedaż inbound, Sprzedaż outbound, Windykacja, Inne projekty telefoniczne oraz Wideorozmowa. Uczestnicy mogli startować w kilku różnych kategoriach, ale w danej kategorii mogli być zgłoszeni tylko raz. Sześcioro konsultantów ubiega się o tytuł Telemarketera Roku 2018 w dwóch kategoriach.

Podobnie jak w latach ubiegłych, największą popularnością cieszyła się kategoria Obsługa klienta, do której zgłoszono 60 telemarketerów. O połowę mniejszą liczbę odnotowano dla kategorii Sprzedaż outbound i Windykacja. Liczba zgłoszeń w pozostałych kategoriach: Inne projekty telefoniczne (21), Helpdesk dla klientów (15), Sprzedaż inbound (6), Wideorozmowa (5) i Helpdesk wewnętrzny(4).

Każde zgłoszenie obejmuje 3 rozmowy, przeprowadzone przez danego konsultanta. Łączny czas wszystkich zgłoszonych 513 rozmów to blisko 80 godzin nagrań, a średni czas jednej zgłoszonej rozmowy to ok. 10 minut. Jedna rozmowa jest punktowana przez 2 Jurorów, więc każdy konsultant będzie oceniany przez 6 członków Jury, co pozwoli na sprawiedliwą i obiektywną ocenę uczestników konkursu.

Jury po dokonaniu oceny wszystkich rozmów kwalifikuje maksymalnie 4 uczestników w każdej kategorii do następnego, finałowego etapu konkursu. Etap ten polega na wykonaniu symulacji telefonicznych rozmów wg scenariuszy opracowanych przez jurorów, a następnie konsultanci udają się na indywidualną rozmowę z Jury.

Nominacje do finałowego etapu konkursu Telemarketer Roku 2018 zostaną ogłoszone 19 kwietnia 2018 na stronie internetowej konkursu. W tym dniu zostanie również opublikowana informacja o tym, czy i ile nagród Grand Prix Telemarketera Roku 2018 zostanie przyznanych firmom, które zgłosiły co najmniej 5 uczestników, a ich rozmowy zostały wysoko ocenione przez Jury.

Finałowe obrady Jury i spotkania z uczestnikami będą odbywać się od 14 do 16 maja, w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, w Warszawie. Ogłoszenie wyników konkursu Telemarketer Roku 2018 i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 maja w Teatrze Capitol.