Rada Programowa konkursów Telemarketer Roku 2019 i Złota Słuchawka

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB powołał Radę Programową, która czuwa nad merytoryczną stroną konkursów Telemarketer Roku oraz Złota Słuchawka. Do grona członków Rady Programowej należą przedstawiciele polskich firm, funkcjonujących w branży call i contact center. Są to znakomici specjaliści z długoletnim doświadczeniem, a przede wszystkim profesjonaliści, którym zależy na podnoszeniu stndardów jakości w branży cc.

W skład członków Rady Programowej wchodzą:

 

Marzena Dobrzańska-Główczyk – Dyrektor ds. Serwisu Wierzytelności, Obszar Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami w Grupie Kapitałowej KRUK

 

 

 

Rafał Dywan – Dyrektor Departamentu Bankowości Bezpośredniej w Banku Millennium

 

 

 


Paweł Gąsiorowski
– Prezes Zarządu Contact Center Banku Pekao S.A.

 

 

 

 


Wojciech Glapa
– Wiceprezes Zarządu Arteria S.A

 

 

 

 


Michał Karzel
– Dyrektor Zarządzający SUASOR Consulting

 

 

 

 


Robert Wasiak
– Dyrektor Działu Telesprzedaży w WOLTERS KLUWER

 

 

 


Agnieszka Wrońska
– Dyrektor Centrum Obsługi Klienta Detalicznego w PKO BP

 

 

 

Krzysztof Zając – Dyrektor Sprzedaży Telefonicznej w Orange Polska S.A., Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w Orange Energia

 

 

 

Zachęcamy do bliższego poznania Członków Rady Programowej – więcej informacji w zakładce Rada Programowa