Weź udział

ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie Uczestnika

 

WAŻNE

  1. Sprzedaż telefoniczna – należy załączyć 3  zestawy nagrań dokumentujących proces sprzedaży przeprowadzony przez Uczestnika z jednym klientem. Każdy zestaw nagrań może składać się z 1, 2 lub 3 nagrań. Nagrania zestawu 1 należy załączyć jako załącznik 1 (obowiązkowo) oraz (jeśli dotyczy) załącznik 2 i 3. Nagrania zestawu 2 należy załączyć jako załącznik 4 (obowiązkowo) oraz (jeśli dotyczy) załącznik 5 i 6. Nagrania zestawu 3 należy załączyć jako załącznik 7 (obowiązkowo) oraz (jeśli dotyczy) załącznik 8 i 9. 
  2. Customer Experience – w tej kategorii prosimy o wgranie obowiązkowo 2 nagrań, maksymalnie 3.
  3. Efekt WOW – w tej kategorii dołączamy tylko 1 nagranie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYROZPOCZĘCIE ZGŁOSZEŃ:

I termin

22 luty – 12 marca 2021

II termin

15 marca – 19 marca 2021

CENNIK:

I termin:

1 zgłoszenie – 500 zł, każde kolejne – 300 zł

II termin:

1 zgłoszenie – 500 zł, każde kolejne – 400 zł

*nagranie powyżej 20 minut    + 50 zł

*ceny są cenami netto