XI edycja Telemarketer Roku z feedbackiem dla uczestników

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do XI edycji konkursu Telemarketer Roku, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Przyznana zostanie też Nagroda Specjalna „Czat” oraz Grand Prix dla firmy. W tegorocznej edycji każdy uczestnik będzie mógł liczyć na feedback od Jury. SMB zaprasza na konkursowy webinar, który odbędzie się 18 lutego. Zgłoszenia do konkursu Telemarketer Roku 2019 w pierwszym terminie przyjmowane są do 8 marca.

Telemarketer Roku 2019 to wyjątkowe wydarzenie dla branży contact center w Polsce. To jedyny konkurs, w którym nagradzani są pracownicy odpowiedzialni za komunikację w zdalnych kanałach kontaktu. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, zrzeszające firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego. Konkurs wpisuje się w misję SMB, jaką jest integracja i edukacja rynku direct marketingu.

Celem konkursu Telemarketer Roku 2019 jest promocja pracy osób, które zajmują się utrzymaniem relacji z klientami poprzez kontakt telefoniczny, a także z wykorzystaniem internetowych kanałów kontaktu takich jak czat czy wideorozmowa. SMB poprzez konkurs pragnie identyfikować i promować najlepsze praktyki w branży CC.

Udział firmy w konkursie Telemarketer Roku to okazja do promocji i pokazania, że w organizacji stosowane są najwyższe standardy w komunikacji z klientami, a także że jest to przyjazne miejsce pracy. Firmy, które angażują się w konkurs mogą wykorzystać to jako narzędzie HR, np. organizując wewnętrzne eliminacje i wprowadzając nieco rywalizacji do zespołu. Telemarketer Roku dla pracowników CC to ciekawe wyzwanie , gdzie mogą zmierzyć się z najlepszymi. To także wspaniała i emocjonująca przygoda, ale przede wszystkim szansa na rozwój kariery. Wiele osób, które zdobyło prestiżowy tytuł Telemarketera Roku, rozwinęły skrzydła i dzisiaj obejmują ważne stanowiska. Dla pracowników i pracodawców istotnym elementem konkursu będzie informacja zwrotna (tzw.feedback) o liczbie zdobytych punktów, którą otrzyma każdy uczestnik konkursu. Pozwoli to zidentyfikować obszary, w których konsultant jest już dobrze przygotowany oraz te, które wymagają jeszcze dopracowania.

Telemarketerzy mogą być zgłaszani do jednej z ośmiu kategorii: Obsługa klienta, Helpdesk dla klientów, Helpdesk wewnętrzny, Windykacja, Sprzedaż inbound, Sprzedaż outbound, Inne projekty telefoniczne oraz Wideorozmowa. Rozmowy w danej kategorii powinny zostać zakończone zgodnie z jej założeniem np. w kategoriach Sprzedaż outbound i Sprzedaż inbound klient musi zadeklarować chęć zakupu produktu lub usługi. Wyjątkiem są rozmowy zgłoszone do kategorii Inne projekty telefoniczne, w której można zgłaszać rozmowy relacyjne (np. ankiety, umawianie spotkań, akcje lojalnościowe i inne).

Aby zgłosić konsultanta do konkursu Telemarketer Roku 2019, należy przesłać trzy różne rozmowy, które przeprowadził z klientami. Rozmowy powinny być odpowiednio przygotowane, m.in. konieczne jest wyciszenia danych osobowych klientów. W przypadku niespełnienia regulaminowych wymogów rozmowa zostanie zdyskwalifikowana i nie przejdzie do kolejnego etapu. Czas rozmowy nie powinien być dłuższy niż 20 minut, w przeciwnym razie konieczne będzie uiszczenie dodatkowej opłaty.

Po weryfikacji formalnej rozmowy oceniane są przez Jury. Każda rozmowa podlega ocenie dwóch jurorów, a więc uczestnik zostanie oceniony łącznie przez sześciu ekspertów. Takie podejście pozwala na obiektywną ocenę warsztatu pracy konsultanta przez różnych specjalistów. Czterech najlepiej ocenionych telemarketerów w każdej z kategorii zostaje nominowanych do ostatniego (finałowego) etapu.

Finał konkursu odbywa się w Warszawie, w siedzibie SMB. Nominowani uczestnicy wykonują symulację rozmowy telefonicznej według scenariusza przygotowanego przez Jury. Następnie uczestników czeka bezpośrednie spotkanie z Jurorami, podczas którego dokonują autoprezentacji i odpowiadają na pytania.

Etapy konkursu Telemarketer Roku 2019

Zgłoszenia do konkursu Telemarketer Roku 2019 będą przyjmowane w dwóch terminach:

I termin: 11 lutego – 8 marca 2019

II termin: 11 – 15 marca 2019 (uzupełnienie)

W związku z przyjmowaniem aplikacji konkursowych w dwóch terminach, SMB wyklucza możliwość przedłużania terminu zgłoszeń.

W ramach konkursu Telemarketer Roku 2019 zostanie przyznana po raz pierwszy Nagroda Specjalna „Czat”, o którą będą mogli rywalizować konsultanci obsługujący komunikatory tekstowe tj. czat, Messenger, WhatsApp i inne. Zgłoszenie pracownika do Nagrody „Czat” będzie polegało na przesłaniu 3 przeprowadzonych konwersacji w formacie graficznym, z koniecznością zanonimizowania danych klientów. Szczegółowe warunki udziału zostaną opublikowane 18 lutego na stronie Czat. Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Specjalnej „Czat” będzie trwało od 4 do 29 marca 2019.

Oprócz przyznania najlepszym konsultantom tytułu Telemarketera Roku, wręczona zostanie również nagroda Grand Prix Telemarketera Roku 2019 dla firmy za najlepszy system doskonalenia jakości rozmów i stosowania najwyższych standardów w zdalnej obsłudze klienta. To wyjątkowe wyróżnienie otrzyma firma, której pracownicy zostaną najlepiej ocenieni podczas II etapu konkursu, czyli odsłuchiwania zgłoszonych rozmów. O nagrodę będą rywalizowały wyłącznie te firmy, które zgłoszą do konkursu co najmniej 5 Uczestników.

SMB zaprasza do udziału w webinarze Jak wziąć udział w konkursie Telemarketer Roku 2019?, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, tj. 18 lutego o godzinie 14:30. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny .

Dla firm i konsultantów, którzy są zainteresowani udziałem w konkursie Telemarketer Roku 2019, SMB przygotowało specjalne plakaty promujące wydarzenie. Chęć otrzymania bezpłatnych materiałów promocyjnych należy zgłosić przez formularz.

Nad merytorycznymi aspektami konkursu czuwa Rada Programowa, do której SMB zaprosiło przedstawicieli największych polskich firm związanych z branżą contact center, którzy mają ogromne doświadczenie w zarządzaniu strukturami cc. W Radzie Programowej zasiadają: Marzena Dobrzańska-Główczyk (KURK), Rafał Dywan (Bank Millennium), Paweł Gąsiorowski (Contact Center Pekao), Wojciech Glapa (Arteria), Michał Karzel (SUASOR Consulting), Robert Wasiak (Wolters Kluwer), Agnieszka Wrońska (PKO BP), Krzysztof Zając (Orange Polska).

Konsultanci będą oceniany przez 30-osobowe Jury, w którym zasiadają eksperci rynku call i conctact center, na co dzień odpowiadający za szkolenia i jakość pracy telemarketerów. Lista Jurorów dostępna jest w zakładce Jury

Zwieńczeniem konkursu Telemarketer Roku 2019 będzie uroczysta Gala z ceremonią wręczenia nagród, która odbędzie się 13 czerwca w Warszawie. Gala to niezwykłe wydarzenie, które co roku gromadzi wielu przedstawicieli branży Contact Center.