O konkursie

Ogólnopolski konkurs na najlepszego Telemarketera Roku jest inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.

Konkurs po raz pierwszy został przeprowadzony w 2009 roku, a w 2020 roku odbędzie się jego 12. edycja. To jedyne tego typu wydarzenie branży call i contact center, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm zgłaszających konsultantów telefonicznych. Po jedenastej edycjach konkursu liczba uczestników zwiększyła się z 54 do blisko 220.

Celem konkursu jest promocja i zwiększenie prestiżu pracy w zdalnej obsłudze klienta. Pragniemy identyfikować i promować najlepsze praktyki rynkowe, aby podnosić standardy w  branży call i contact center.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla firmy: 

 • Promocja firmy stosującej najwyższe standardy w komunikacji z klientami;
 • Pozytywny wizerunek wśród obecnych i przyszłych pracowników;
 • Świetne narzędzie HR (element rywalizacji zespołu, wzrost motywacji pracowników, docenienie pracy konsultantów, feedback dla uczestnika);
 • Bezpłatny wstęp na Galę wręczenia nagród (dla reprezentanta firmy);
 • Udział w promocji i podnoszeniu prestiżu branży call i contact center;
Korzyści dla konsultanta

 • Obiektywna ocena warsztatu konsultanta  od Jury (feedback);
 • Prestiżowy tytuł Telemarketera Roku;
 • Zawodowe wyzwanie i rywalizacja z najlepszymi;
 • Szansa na rozwój kariery;
 • Emocjonująca przygoda;
 • Wstęp na Galę;
 • Atrakcyjne nagrody rzeczowe;

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić trzy nagrania rozmów jednego konsultanta. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń do konkursu są dostępne w zakładce Warunki uczestnictwa. Konsultanci zgłaszani są do następujących kategorii:

 1. Obsługa klienta – rozmowy wychodzące oraz przychodzące polegające na udzielaniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze przy zachowaniu zasad profesjonalnej obsługi;
 2. Sprzedaż inbound – rozmowy przychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi oraz rozmowy prowadzone w ramach kampanii utrzymaniowych;
 3. Sprzedaż outbound – rozmowy wychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi oraz rozmowy prowadzone w ramach kampanii utrzymaniowych;
 4. Helpdesk – rozmowy przychodzące i wychodzące dedykowanych linii pomocy technicznej dla klientów/ pracowników Zgłaszającego zakończone rozwiązaniem problemu;
 5. Windykacja – rozmowy przychodzące i wychodzące zakończone deklaracją spłaty należności;
 6. Wideorozmowa – rozmowa prowadzona według standardów profesjonalnego kontaktu z klientem przez telefon w ramach jednej z wymienionych wyżej kategorii, dzięki której przynajmniej jeden z rozmówców może słyszeć i widzieć drugiego;
 7. Czat sprzedażowy – rozmowa przychodząca prowadzona przez internetowy kanał kontaktu tj. czat, Messenger, Skype itp. zakończona sprzedażą produktu;
 8. Czat obsługowy – rozmowa przychodząca prowadzona przez internetowy kanał kontaktu tj. czat, Messenger, Skype itp. polegająca na udzieleniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze bądź pomocy technicznej przy zachowaniu standardów profesjonalnej obsługi klienta.
 9. Customer service in English – rozmowy wychodzące oraz przychodzące prowadzone w języku angielskim, polegające na udzielaniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze przy zachowaniu zasad profesjonalnej obsługi;
 10. Nagroda specjalna: Customer experience –  rozmowy przychodzące i wychodzące nienależące do pozostałych kategorii. Zakończone zbudowaniem bardzo dobrej relacji z klientem.

Konkurs składa się z trzech etapów. W trakcie II i III etapu konkursu uczestnicy są oceniani przez Jury złożone z trenerów-praktyków oraz ekspertów rynku call center:

etap – ocena formalna poprawności zgłoszeń zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu;

II etap – ocena nadesłanych nagrań rozmów w poszczególnych kategoriach na podstawie arkuszy ocen opracowanych przez Jury;

III etap – wykonanie zadań konkursowych przez Uczestników, wybranych w drugim etapie konkursu: symulacja rozmowy wg scenariusza, a następnie autoprezentacja i udział w indywidualnej rozmowie z Jury. Etap ten odbywa się w Warszawie, w siedzibie Organizatora konkursu.

Oprócz nadania konsultantom tytułu Telemarketera Roku 2020 zostanie przyznana również nagroda Grand Prix Telemarketera Roku 2020 dla firmy, której grupa konsultantów zostanie najlepiej oceniona przez Jury podczas II etapu konkursu, czyli odsłuchiwania zgłoszonych rozmów. O nagrodę będą rywalizowały wyłącznie te firmy, które zgłoszą do konkursu co najmniej 5 Uczestników.

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbywa się podczas Gali, na której będą obecni przedstawiciele zwycięskich firm oraz osoby związane ze światem call center, marketingu, reklamy i mediów.


Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w dwóch terminach:

 I termin 3 luty – 28 luty 2020

Opłata:

599,00 zł netto za pakiet startowy składający się z 2 zgłoszeń, pakiet startowy jest obowiązkowy dla każdego Zgłaszającego;

299,00 zł netto za każde kolejne zgłoszenie ponad pakiet startowy;

1 249,00 zł netto za pakiet 5 dodatkowych zgłoszeń ponad pakiet startowy;

II termin  2 marca – 6 marca 2020 

Opłata:

699,00 zł netto za pakiet startowy składający się z 2 zgłoszeń, pakiet startowy jest obowiązkowy dla każdego Zgłaszającego;

349,00 zł netto za każde kolejne zgłoszenie ponad pakiet startowy;

1 499,00 zł netto za pakiet 5 dodatkowych zgłoszeń poza pakiet startowy;

Za zgłoszenie dokonane w kategoriach:
czat sprzedażowy; 
czat obsługowy;
wideorozmowa;
customer service in English;

customer experience – nagroda specjalna ;

należy uiścić opłatę w wysokości 499 zł netto za każde zgłoszenie (obowiązuje w I i II terminie);

Dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł netto za każde zgłoszone nagranie trwające dłużej niż 20 minut.


Pełny harmonogram konkursu dostępny jest w Kalendarium.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie są dostępne w zakładkach Regulamin oraz w Warunkach uczestnictwa.