O konkursie

Ogólnopolski konkurs na najlepszego Telemarketera Roku jest inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.

Konkurs po raz pierwszy został przeprowadzony w 2009 roku, a w 2017 roku odbędzie się jego dziewiąta edycja.To jedyne tego typu wydarzenie branży call i contact center, które z roku na rok cieszy się co raz większym zainteresowaniem firm zgłaszających konsultantów telefonicznych oraz mediów. Po ośmiu edycjach konkursu liczba uczestników zwiększyła się z 54 do blisko 180. 

Celem konkursu jest promocja zawodu konsultanta telefonicznego oraz zwiększenie prestiżu tej trudnej i niedocenianej pracy. Promujemy również wszystkie działania wykorzystujące telefon, wspierające biznes i prowadzone w call center. Chcemy propagować dobre praktyki rynkowe, aby podnosić standardy w branży call i contact center. 

Nad merytoryczną stroną konkursu czuwa Rada Programowa, złożona z przedstawicieli największych polskich firm, związanych z branżą call i contact center. Członkowie Rady Programowej to wybitni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić trzy nagrania rozmów jednego konsultanta. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń do konkursu są dostępne w zakładce Warunki uczestnictwa. Konsultanci zgłaszani są do następujących kategorii: 

 1. Obsługa klienta – rozmowy wychodzące i przychodzące polegające na udzielaniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze.
 2. Helpdesk – rozmowy przychodzące zakończone rozwiązaniem problemu.
 3. Windykacja – rozmowy przychodzące i wychodzące zakończone deklaracją spłaty należności.
 4. Sprzedaż inbound – rozmowy przychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi.
 5. Sprzedaż outbound – rozmowy wychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi.
 6. Inne projekty telefoniczne – rozmowy przychodzące i wychodzące nienależące do pozostałych kategorii. Do tej kategorii zaliczyć można m.in. rozmowy prowadzone w ramach badania zadowolenia klientów, akcji informacyjnych, umawiania spotkań, wywiadów telefonicznych, akcji lojalnościowych, przeprowadzania ankiet, kampanii utrzymaniowych.
 7. Wideorozmowa – rozmowy przeprowadzone w kanale wideo. 

Konkurs składa się z trzech etapów. W trakcie drugiego i trzeciego etapu, uczestnicy są oceniani przez Jury złożone z trenerów-praktyków oraz ekspertów rynku call center:

 1. etap – ocena formalna poprawności zgłoszeń zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu

 2. etap – ocena nadesłanych nagrań rozmów w poszczególnych kategoriach na podstawie arkuszy ocen opracowanych przez Jury;

 3. etap – wykonanie zadań konkursowych przez Uczestników, wybranych w drugim etapie konkursu:

 • wykonanie rozmowy symulacyjnej wg scenariusza

 • udział w indywidualnej rozmowie z Jury

Etap ten odbywa się w Warszawie, w siedzibie Organizatora konkursu.

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom, odbywa się podczas Gali, na której będą obecni przedstawiciele zwycięskich firm oraz osoby związane ze światem call center, marketingu, reklamy i mediów. Każda osoba Zgłszająca konsultantów do konkursu Telemarketer Roku 2017 otrzymuje bezpłatne zaproszenie na Galę. Bezpłatne zaproszenie otrzymują również konsultanci nominowani do III etapu konkursu i ich bezpośredni przełożeni.

Harmonogram konkursu dostępny jest w Kalendarium.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie są dostępne w Regulaminie.