O konkursie

Ogólnopolski konkurs na najlepszego Telemarketera Roku jest inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.

Konkurs po raz pierwszy został przeprowadzony w 2009 roku, a w 2018 roku odbędzie się jego 10. edycja. To jedyne tego typu wydarzenie branży call i contact center, które z roku na rok cieszy się co raz większym zainteresowaniem firm zgłaszających konsultantów telefonicznych oraz mediów. Po dziewięciu edycjach konkursu liczba uczestników zwiększyła się z 54 do blisko 200. 

Celem konkursu jest promocja zawodu konsultanta telefonicznego oraz zwiększenie prestiżu tej trudnej i niedocenianej pracy. Promujemy również wszystkie działania wykorzystujące telefon, wspierające biznes i prowadzone w call center. Chcemy propagować dobre praktyki rynkowe, aby podnosić standardy w branży call i contact center. 

Nad merytoryczną stroną konkursu czuwa Rada Programowa, złożona z przedstawicieli największych polskich firm, związanych z branżą call i contact center. Członkowie Rady Programowej to wybitni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić trzy nagrania rozmów jednego konsultanta. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń do konkursu są dostępne w zakładce Warunki uczestnictwa. Konsultanci zgłaszani są do następujących kategorii: 

  1. Obsługa klienta – rozmowy wychodzące i przychodzące polegające na udzielaniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze;
  2. Helpdesk dla klientów – rozmowy przychodzące dedykowanych linii pomocy technicznej dla klientów zakończone rozwiązaniem problemu;
  3. Helpdesk wewnętrzny – rozmowy przychodzące dedykowanych linii pomocy technicznej dla pracowników firmy zakończone rozwiązaniem problemu;
  4. Windykacja – rozmowy przychodzące i wychodzące zakończone deklaracją spłaty należności;
  5. Sprzedaż inbound – rozmowy przychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi;
  6. Sprzedaż outbound – rozmowy wychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi;
  7. Inne projekty telefoniczne – rozmowy przychodzące i wychodzące nienależące do pozostałych kategorii. Do tej kategorii zaliczyć można m.in. rozmowy prowadzone w ramach badania zadowolenia klientów, akcji informacyjnych, umawiania spotkań, wywiadów telefonicznych, akcji lojalnościowych, przeprowadzania ankiet, kampanii utrzymaniowych.
  8. Wideorozmowa – rozmowy przeprowadzone w kanale wideo. 

Konkurs składa się z trzech etapów. W trakcie II i III etapu konkursu, uczestnicy są oceniani przez Jury złożone z trenerów-praktyków oraz ekspertów rynku call center:

etap – ocena formalna poprawności zgłoszeń zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu;

II etap – ocena nadesłanych nagrań rozmów w poszczególnych kategoriach na podstawie arkuszy ocen opracowanych przez Jury;

III etap – wykonanie zadań konkursowych przez Uczestników, wybranych w drugim etapie konkursu:

  • wykonanie rozmowy symulacyjnej wg scenariusza,

  • autoprezentacja i udział w indywidualnej rozmowie z Jury.

Etap ten odbywa się w Warszawie, w siedzibie Organizatora konkursu.

W ramach Konkursu zostanie również stworzony specjalny ranking na podstawie kryterium średniej arytmetycznej punktów otrzymanych przez poszczególnych Uczestników w II etapie. W rankingu zostaną uwzględnione wyłącznie te firmy, które zgłoszą do Konkursu co najmniej 5 Uczestników.

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbywa się podczas Gali, na której będą obecni przedstawiciele zwycięskich firm oraz osoby związane ze światem call center, marketingu, reklamy i mediów. 

Harmonogram konkursu dostępny jest w Kalendarium.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie są dostępne w Regulaminie.