O konkursie

Ogólnopolski konkurs na najlepszego Telemarketera Roku jest inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.

Konkurs po raz pierwszy został przeprowadzony w 2009 roku, a w 2018 roku odbędzie się jego 10. edycja. To jedyne tego typu wydarzenie branży call i contact center, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm zgłaszających konsultantów telefonicznych. Po dziewięciu edycjach konkursu liczba uczestników zwiększyła się z 54 do blisko 200. 

Celem konkursu jest promocja i zwiększenie prestiżu pracy konsultanta telefonicznego. SMB zależy na tym, aby poprzez konkurs promować najlepsze standardy i praktyki w telefonicznej komunikacji z klientami, co przyczyni się do poprawy wizerunku branży cc.

Nad merytoryczną stroną konkursu czuwa Rada Programowa, złożona z przedstawicieli największych polskich firm, związanych z branżą call i contact center. Członkowie Rady Programowej to wybitni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. 


Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić trzy nagrania rozmów jednego konsultanta. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń do konkursu są dostępne w zakładce Warunki uczestnictwa. Konsultanci zgłaszani są do następujących kategorii: 

  1. Obsługa klienta – rozmowy wychodzące i przychodzące polegające na udzielaniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze;
  2. Helpdesk dla klientów – rozmowy przychodzące dedykowanych linii pomocy technicznej dla klientów zakończone rozwiązaniem problemu;
  3. Helpdesk wewnętrzny – rozmowy przychodzące dedykowanych linii pomocy technicznej dla pracowników firmy zakończone rozwiązaniem problemu;
  4. Windykacja – rozmowy przychodzące i wychodzące zakończone deklaracją spłaty należności;
  5. Sprzedaż inbound – rozmowy przychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi;
  6. Sprzedaż outbound – rozmowy wychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi;
  7. Inne projekty telefoniczne – rozmowy przychodzące i wychodzące nienależące do pozostałych kategorii. Do tej kategorii zaliczyć można m.in. rozmowy prowadzone w ramach badania zadowolenia klientów, akcji informacyjnych, umawiania spotkań, wywiadów telefonicznych, akcji lojalnościowych, przeprowadzania ankiet, kampanii utrzymaniowych.
  8. Wideorozmowa – rozmowy przeprowadzone w kanale wideo. 

Konkurs składa się z trzech etapów. W trakcie II i III etapu konkursu uczestnicy są oceniani przez Jury złożone z trenerów-praktyków oraz ekspertów rynku call center:

etap – ocena formalna poprawności zgłoszeń zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu;

II etap – ocena nadesłanych nagrań rozmów w poszczególnych kategoriach na podstawie arkuszy ocen opracowanych przez Jury;

III etap – wykonanie zadań konkursowych przez Uczestników, wybranych w drugim etapie konkursu: symulacja rozmowy wg scenariusza, a następnie autoprezentacja i udział w indywidualnej rozmowie z Jury. Etap ten odbywa się w Warszawie, w siedzibie Organizatora konkursu.

Oprócz nadania konsultantom tytułu Telemarketera Roku 2018 zostanie przyznana również nagroda Grand Prix Telemarketera Roku 2018 dla firmy, której grupa konsultantów zostanie najlepiej oceniona przez Jury podczas II etapu konkursu, czyli odsłuchiwania zgłoszonych rozmów. O nagrodę będą rywalizowały wyłącznie te firmy, które zgłoszą do konkursu co najmniej 5 Uczestników. 

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbywa się podczas Gali, na której będą obecni przedstawiciele zwycięskich firm oraz osoby związane ze światem call center, marketingu, reklamy i mediów. 


Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w dwóch terminach:

 I termin 1 luty – 1 marca 2018  

Opłata: 149 zł netto za zgłoszenie konsultanta w kategoriach dot. rozmów telefonicznych, 199 zł netto za zgłoszenie konsultanta w kategorii Wideorozmowa 

II termin  5 marca – 9 marca 2018  

Opłata:199 zł netto za zgłoszenie konsultanta w kategoriach dot. rozmów telefonicznych, 249 zł netto za zgłoszenie konsultanta w kategorii Wideorozmowa


Pełny harmonogram konkursu dostępny jest w Kalendarium.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie są dostępne w zakładkach Regulamin oraz w Warunkach uczestnictwa.