Umowa na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu – na co zwrócić uwagę?

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu

Przy podpisywaniu umowy na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu internetowego należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii:

 1. Okres obowiązywania umowy – upewnij się, że okres trwania umowy jest dla Ciebie odpowiedni i zgadzasz się na warunki jej rozwiązania.
 2. Zakres usług – sprawdź, co dokładnie będzie obejmować umowa, jakie działania zostaną podjęte w celu poprawy pozycji strony w wyszukiwarkach i jakie narzędzia i techniki będą wykorzystywane.
 3. Oczekiwane efekty – upewnij się, że oczekiwane efekty są dla Ciebie satysfakcjonujące i że umowa precyzuje, w jaki sposób będą one osiągane i mierzone.
 4. Koszty usług – sprawdź, jakie są koszty usług i czy są one adekwatne do oczekiwanych rezultatów.
 5. Warunki płatności – upewnij się, że warunki płatności są dla Ciebie korzystne i zgodne z Twoimi możliwościami finansowymi.
 6. Klauzule dotyczące odpowiedzialności – zwróć uwagę na klauzule dotyczące odpowiedzialności za ewentualne niedotrzymanie warunków umowy przez którąś ze stron.
 7. Warunki zmiany umowy – sprawdź, w jaki sposób możliwe są zmiany warunków umowy i czy są one dla Ciebie korzystne.
 8. Sposób rozwiązania umowy – upewnij się, że warunki rozwiązania umowy są dla Ciebie satysfakcjonujące i że umowa precyzuje, w jaki sposób będzie ono następować.

Oprócz powyższych kwestii, przy podpisywaniu umowy na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu internetowego warto również zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

 1. Gwarancje i obietnice – upewnij się, że gwarancje i obietnice zawarte w umowie są dla Ciebie satysfakcjonujące i że są one rzeczywiście wykonalne.
 2. Prawa autorskie i własność intelektualna – sprawdź, czy umowa jasno określa, kto będzie miał prawa autorskie i własność intelektualną do treści i materiałów zamieszczonych na stronie internetowej lub sklepie internetowym.
 3. Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności – upewnij się, że umowa zawiera odpowiednie klauzule dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników strony internetowej lub sklepu internetowego.
 4. Warunki ewentualnego zwrotu kosztów – sprawdź, czy umowa przewiduje warunki ewentualnego zwrotu kosztów w przypadku niezrealizowania oczekiwanych rezultatów lub innych niepowodzeń.
 5. Sposób komunikacji i raportowania – upewnij się, że umowa precyzuje, w jaki sposób będzie następować komunikacja między Tobą a firmą pozycjonującą oraz jakie raporty będą przekazywane.
 6. Ewentualne kary umowne – zwróć uwagę na klauzule dotyczące ewentualnych kar umownych i upewnij się, że są one dla Ciebie satysfakcjonujące i zgodne z Twoimi oczekiwaniami.
 7. Warunki ewentualnej rezygnacji – sprawdź, w jaki sposób możliwa jest rezygnacja z umowy i czy są do tego jakieś specjalne warunki.

W jaki sposób rozliczać umowę na pozycjonowanie stron?

Istnieje kilka sposobów rozliczania umów na pozycjonowanie stron internetowych lub sklepów internetowych:

 1. Umowa za efekt – w tym przypadku płatność za usługi pozycjonowania jest uzależniona od osiągnięcia określonych rezultatów, np. poprawy pozycji strony w wyszukiwarkach czy zwiększenia ruchu na stronie.
 2. Abonament typu flat fee – w tym przypadku płatność za usługi pozycjonowania jest stała i niezależna od osiągniętych rezultatów. Może być to opłata miesięczna lub kwartalna.
 3. Flat fee połączony z success fee – w tym przypadku opłata za usługi pozycjonowania składa się z dwóch elementów: stałej opłaty (flat fee) oraz dodatkowego wynagrodzenia (success fee), które jest uzależnione od osiągnięcia określonych rezultatów.

Przy wyborze sposobu rozliczenia umowy na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu internetowego należy wziąć pod uwagę swoje oczekiwania co do rezultatów oraz możliwości finansowe. Ważne jest również, aby dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i upewnić się, że są one dla Ciebie satysfakcjonujące i zrozumiałe.

Przeczytaj:  Zalety pozycjonowania long tail - seo na długi ogon

W przypadku pozycjonowania strony z wykorzystaniem modelu flat fee plus success fee niezbędny jest dostęp do danych analitycznych w Google Search Console oraz Google Analytics. Jako success fee można przyjąć:

 • pozycje słów kluczowych np. jeśli z 20 pozycjonowanych słów kluczowych 80% czyli 16 z nich znajdzie się w top3 wykonawca otrzyma bonus np. fakturę powiększoną o 50%
 • wzrost ruchu organicznego na koniec roku współpracy np. o 200% co będzie skutkować wypłaceniem bonusu w postaci o 100% większej faktury
 • wzrost przychodów mierzonych według Google Analytics

model pozycjonowania za efekt typu flat fee + success fee niesie za sobą pewne niedoskonałości ponieważ wykonawca nie ma wpływu i możliwości zweryfikowania sprzedaży odbywającej sie poza serwisem. Jednak jako success fee można też wyznaczyć:

 • kliknięcia w konkretny przycisk np. w telefon
 • pobranie np. katalogu czy ebooka
 • wysłanie konkretnej liczby formularzy

Jednak w przypadku np. telefonów bezpośrednich do firmy może być z tym problem ale możemy wykupić telefon wirtualny (podobnie jak to ma miejsce przy reklamach Google Ads) i sprawdzać liczbę połączeń.

Raport SEO w umowie na pozycjonowanie strony

Raport SEO jest dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje o stanie i efektach pozycjonowania strony internetowej lub sklepu internetowego. W ramach umowy na pozycjonowanie stron, raport SEO powinien zawierać przynajmniej następujące informacje:

 1. Stan aktualny pozycji strony w wyszukiwarkach dla wybranych słów kluczowych.
 2. Zmiany pozycji strony w wyszukiwarkach w okresie, który obejmuje raport.
 3. Szczegółowe dane o ruchu na stronie, takie jak liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie przez użytkowników, źródła ruchu itp.
 4. Analiza słów kluczowych i ich zmiany w okresie, który obejmuje raport.
 5. Analiza konkurencji w wyszukiwarkach.
 6. Działania marketingowe i optymalizacyjne związane z pozycjonowaniem strony, które zostały podjęte w okresie, który obejmuje raport.
 7. Ewentualne rekomendacje dotyczące dalszych działań związanych z pozycjonowaniem strony.

Raport SEO powinien być dostarczany do klienta w określonym terminie, który powinien być ustalony w umowie. Zazwyczaj raporty są dostarczane co miesiąc lub co kwartał. Ważne jest, aby raporty były dostarczane regularnie, aby klient mógł śledzić postępy w pozycjonowaniu strony i być na bieżąco z informacjami dotyczącymi działań związanych z pozycjonowaniem.

Raport bezwzględnie powinien zawierać:

 • liczbę godzin – o ile umowa na pozycjonowanie serwisu przewiduje prace w ujeciu godzinowym
 • linki zwrotne – liczbę pozyskanych linków do serwisu wraz ze spisem publikacji zewnętrznych zgodnie z umową
 • wykaz dostarczonych publikacji na bloga firmowego – chyba, że przyjmujemy, że sa one już opublikowane i klient sam je zweryfikuje

Czyli w umowie na pozycjonowanie stron musza znaleźć się LICZBY – to znaczy ile i jakie rzeczy są dostarczane w miesiącu dla klienta. Jeżeli takich liczb nie ma to zadajmy sobie pytanie: co konkretnie jest dostarczane?

Do przygotowania raportu SEO możemy wykorzystać Google Data Studio (Looker Data Studio). Raport SEO w Looker Data Studio może być tworzony na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak Google Search Console, Google Analytics, narzędzia do analizy słów kluczowych itp. Można w nim tworzyć wykresy, tabele i inne elementy graficzne, które ułatwiają interpretację danych. Raporty można udostępniać innym osobom za pomocą linku lub w postaci pliku PDF.

UWAGA: wiele firm zasłania się tak zwanym know-how i nie raportuje wielu prac jak również pozyskanych odnośników. Takich firm należy unikać ponieważ nie można zweryfikować co tak naprawdę jest wykonywane czyli płacisz za kota w worku.

Przeczytaj:  Linkowanie wewnętrzne jako element strategii pozycjonowania

Usuwanie wykonanych prac po zakończeniu umowy na pozycjonowanie strony

Umowa na pozycjonowanie strony powinna jasno określać, że wykonane prace nie będą usuwane.

W przypadku rozwiązania umowy na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu internetowego, należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i sprawdzić, czy zawiera ona klauzule dotyczące usuwania wyników pracy po jej rozwiązaniu.

Jeśli umowa nie określa inaczej, wykonane prace pozycjonujące nie są automatycznie usuwane po rozwiązaniu umowy. Oznacza to, że strona internetowa lub sklep internetowy nadal mogą być widoczne w wyszukiwarkach i mogą otrzymywać ruch z wyszukiwarek po jej rozwiązaniu.

Jeśli chcesz, aby wykonane prace pozycjonujące zostały usunięte po rozwiązaniu umowy, powinieneś to wyraźnie określić w umowie i uzgodnić z firmą pozycjonującą. W takim przypadku umowa powinna jasno określić, jakie działania zostaną podjęte w celu usunięcia wyników pracy i w jakim terminie zostaną one wykonane.

Należy pamiętać, że usunięcie wyników pracy pozycjonowania może mieć wpływ na pozycję strony w wyszukiwarkach i na ruch, jaki otrzymuje ona z wyszukiwarek. Dlatego też, decyzja o usunięciu wyników pracy pozycjonowania powinna być dobrze przemyślana i uzgodniona z firmą pozycjonującą.

Wiele firm korzysta z własnych zasobów np. zaplecz pozycjonerskich, i po rozwiązaniu umowy żądają wnoszenia opłat za utrzymywanie wykonanego linkbuildingu. Tylko od Ciebie zależy czy tego chcesz czy nie natomiast trzeba to zapisać w umowie co się wtedy stanie.

KPI w umowie na pozycjonowanie strony

KPI, czyli Key Performance Indicators (w Polsce tłumaczy się to jako Kluczowe Wskaźniki Efektywności) to mierniki, które służą do oceny postępów i efektywności działań marketingowych, w tym także pozycjonowania stron internetowych lub sklepów internetowych.

W umowie na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu internetowego KPI mogą być wykorzystane do oceny postępów i efektywności pozycjonowania. W takim przypadku umowa powinna określić, jakie KPI zostaną wykorzystane do oceny postępów i jaki zakres danych będą one obejmować.

Przykłady KPI, które mogą być wykorzystane w umowie na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu internetowego:

 1. Liczba odwiedzin na stronie.
 2. Czas spędzony przez użytkowników na stronie.
 3. Liczba wejść na stronę z wyszukiwarek.
 4. Średnia pozycja strony w wyszukiwarkach dla wybranych słów kluczowych.
 5. Współczynnik konwersji, czyli procentowa ilość użytkowników, którzy dokonali określonej akcji (np. złożenia zamówienia, wypełnienia formularza itp.).
 6. Liczba linków prowadzących do strony z innych witryn internetowych (tzw. backlinków).
 7. Liczba wyświetleń strony w wynikach wyszukiwania (impresji).
 8. Przychody ze sprzedaży (mierzone w Google Analytics)
 9. Liczba zewnętrznych publikacji

KPI są istotne, ponieważ pozwalają ocenić skuteczność działań marketingowych i podejmować decyzje dotyczące ich korekty lub ulepszenia. Dlatego też, ważne jest, aby umowa na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu internetowego

określała jasno, jakie KPI będą wykorzystane do oceny postępów i efektywności pozycjonowania oraz jaki zakres danych będą one obejmować. Dzięki temu obie strony umowy (klient i firma pozycjonująca) będą miały jasno określone kryteria, według których będą oceniane postępy i efekty pozycjonowania.

W przypadku, gdy umowa na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu internetowego nie określa jasno KPI, może to prowadzić do nieporozumień i niejasności co do oczekiwań i celów obu stron. Dlatego też, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować warunki umowy i upewnić się, że zawierają one wszystkie niezbędne informacje dotyczące KPI.

Spełnienie określonych KPI może powodować naliczenie dodatkowego bonusu tzw. success fee dla wykonawcy.

Okres wypowiedzenia w umowie na pozycjonowanie strony

Od razu zaznaczam, aby nie podpisywać umów terminowych np. na rok, dwa lub więcej lat. Z prozaicznej przyczyny – nigdy nie wiesz co się stanie w trakcie trwania umowy np. złamiesz obie ręce, masz wypadek samochodowy i nie możesz prowadzić swoje biznesu wiec idziesz na L4. Firmy pozycjonerskiej nie będzie obchodzić taki fakt, że coś nie działa lub Ty nie możesz obsługiwać sklepu. Dlatego warto zabezpieczyć się i podpisać umowę na czas nieokreślony z jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przeczytaj:  Czy warto prowadzić reklamę w mediach społecznościowych?

Oczywiście w umowie znajdą się zapisy o ciągłości działania serwisu np. sklepu oraz, że klient nie będzie modyfikował zawartości serwisu bez konsultacji z agencją SEO.

Okres wypowiedzenia to czas, po upływie którego umowa na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu internetowego może być rozwiązana przez jedną ze stron. Okres wypowiedzenia jest określony w umowie i zwykle wynosi od 30 do 90 dni.

Jeśli umowa na pozycjonowanie strony internetowej lub sklepu internetowego została zawarta na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia jest szczególnie ważny, ponieważ umożliwia obu stronom zakończenie współpracy w przypadku, gdy jedna ze stron uzna, że dalsze wykonywanie umowy nie jest dla niej korzystne.

Okres wypowiedzenia powinien być jasno określony w umowie i być dostosowany do potrzeb i możliwości obu stron. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i upewnić się, że są one zgodne z oczekiwaniami obu stron. W przypadku, gdy okres wypowiedzenia jest zbyt krótki, jedna ze stron może mieć trudności z zakończeniem współpracy w odpowiednim czasie. Natomiast, gdy okres wypowiedzenia jest zbyt długi, jedna ze stron może być związana umową przez zbyt długi okres, co może być dla niej niekorzystne.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy jedna ze stron chce rozwiązać umowę przed upływem okresu wypowiedzenia, może to wiązać się z dodatkowymi kosztami lub sankcjami umownymi. Dlatego też, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować warunki umowy i upewnić się, że są one zgodne z oczekiwaniami obu stron.

Niekorzystnym zapisem dla klienta w umowie są tez wszelkie kary i wynagrodzenia za byle gówniane uruchomienie pozycjonowania. Zerwanie umowy skutkować będzie wtedy niejednokrotnie naliczeniem kar większych niż płacony obecnie abonament.

Umowy na czas określony stosuje sie niezwykle rzadko ponieważ działania SEO są działaniami ciągłymi i w krótkim okresie (np 2-3 miesięcy) niezwykle trudno osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty).

Inne aspekty umowy na pozycjonowanie

Umowa może zawierać również informacje związane z dostarczonym audytem. Audyt SEO dostarczany jest z reguły w pierwszym miesiącu współpracy jako osobny dokument. Umowa może zawierać punkt, który będzie mówić o tym, iż brak wprowadzenia audytu SEO będzie skutkować pogorszeniem wykonania umowy (z reguły tak właśnie jest, że brak wprowadzenia poprawek mocno utrudnia realizację pozycjonowania).

Dodatkowo brak wprowadzenia audytu SEO może skutkować nawet wypowiedzeniem umowy na pozycjonowanie ponieważ rekomendacje zawarte w audycie są bardzo krytyczne nawet dla konwersji – czyli nie osiągniemy żadnego celu.

Umowa może też zawierać informacje na temat:

 • prac programistycznych – po czyjej stronie jest ich realizacja
 • utrzymanie serwera i serwisu – zastrzeżenie, że przez cały czas trwania umowy klient nie zlikwiduje serwisu a jeśli nawet to nie skutkuje to (niestety!) wypowiedzeniem umowy
 • terminu wprowadzenia rekomendacji – w jakim terminie od dostarczenia klient będzie zobowiązany do wprowadzenia zaleceń przesłanych przez agencję SEO
 • udostępnienie danych do serwisu i/lub serwera – może się zdarzyć, że takie dane będą potrzebne a ich niedostarczenie może rzutować na brak możliwości przeprowadzenia pozycjonowania strony

Największym niestety problemem jest to, że nie ma możliwości porównania ofert oraz umów ww branży SEO. Każda firma/agencja stosuje własne wzory i dostarcza SEO na własny sposób dlatego niezwykle trudno jest porównać oferty.

Tak więc jeśli masz problem ze zrozumieniem umowy na pozycjonowanie lepiej iść do prawnika. Tylko sam prawnik tez musi się na tym znać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *