Weź udział

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Telemarketer Roku 2017

zostało zakończone. 

Ogłoszenie listy Uczestników nominowanych do kolejnego etapu już

27 kwietnia 2017.


Zachęcamy do udziału w konkursie Złota Słuchawka, nagradzającego najlepsze projekty realizowane w call i contact center. Projekty można zgłaszać do 30 marca 2017 w trzech kategoriach: 

  1. Komunikacja z klientem – projekty cc – projekty z zakresu bezpośredniej komunikacji marketingowej z klientami końcowymi, przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon, a opcjonalnie także inne zdalne kanały komunikacji bezpośredniej (e-mail, chat, bezpośrednia komunikacja z użytkownikami w ramach social media, wideo). Projekty mogą mieć charakter telemarketingowych kampanii wychodzących, kampanii obsługiwanych w ruchu przychodzącym, a także projektów łączących oba kierunki kontaktu.​

  2. Doskonalenie organizacji – wewnętrzne projekty cc – projekty wewnętrzne związane z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania call/contact center, których celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości (projekty racjonalizatorskie, w szczególności związane np. ze zmniejszeniem rotacji, poprawą motywacji, lub zwiększeniem satysfakcji i zaangażowania konsultantów, optymalizacją kosztów funkcjonowania, zmianą systemów motywacyjnych, itp.).

  3. Razem – Projekty w wykorzystaniem outsourcing cc – projekty polegające na współpracy między usługowym call/contact center a klientam zlecającym usługi, które w istotny sposób wpływają na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów tych projektów.

Więcej informacji: https://zlotasluchawka.pl/