Weź udział

Zgłoszenia przyjmowane są w terminach:

I tura – od 1 lutego do 1 marca 2018 roku

II tura – od 5 marca do 9 marca 2018 roku


Załącznik 4  do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie Uczestnika Konkursu