Weź udział

Zgłoszenia do nagrody specjalnej w kategorii "Czat" przyjmowane są w terminie od: 

4 marca do 29 marca 2019 roku
499 zl netto za zgłoszenie.


Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Oświadczenie Uczestnika Konkursu – Załącznik 3  do Regulaminu Konkursu